Program Czyste Powietrze – dofinansowanie do poprawy efektywności energetycznej domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie do poprawy efektywności energetycznej domów jednorodzinnych

Teraz każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może starać się o dofinansowanie na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną swojego domu. Można uzyskać dofinansowanie nawet 90% wartości inwestycji (do 53 tys. zł).

Wsparcie można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju. Wnioski składa się za pośrednictwem właściwych wojewódzkich fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub tych nowo budowanych.

 

Rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać wsparcie:

>przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

- demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji, np. pieców węglowych,

- instalacja urządzeń i instalacji spełniających „aktualne” wymagania techniczne, określone w warunkach Programu: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,wraz z przyłączami,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne,

- wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana
i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

1.Dotacji,

2.Pożyczki,

3.Dotacji i pożyczki.

 

Beneficjenci:

-osoby fizyczne

-będące właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego domu jednorodzinnego,

-będące właścicielami lub współwłaścicielami nowo budowanego domu jednorodzinnego,

Wysokość dofinansowania

-uzależniona została od uzyskiwanego miesięcznego dochodu na osobę,

-im mniejszy dochód tym większe dofinansowanie.

Nabór wniosków będzie trwał do 30.06.2027 r.

Szczegóły i dokumentacja Programu https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

BDE Agifa oferuje pomoc w doborze rozwiązań, przygotowaniu wniosku o wsparcie, załączników np. audytu energetycznego oraz koordynację całego procesu związanego z pozyskaniem dofinansowania.

Zachęcamy do kontaktu.

http://www.energia.agifa.pl

tel. 609 567 874

Agifa Program Czyste Powietrze - uzyskaj dofinansowanie

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz