1. Informacja Ogólna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. AGIFA Piotr Baca, ul. Pułaskiego 47, 33-100 Tarnów NIP: 993-053-26-35

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/transakcji handlowej/zlecenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy/transakcji handlowej/zlecenia, biuro rachunkowe.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym celu wystarczy kontakt z administratorem:
– Listowny pod adres: ul. Pułaskiego 47, 33-100 Tarnów
– Telefoniczny pod nr telefonu: 609-567-874
– E-mail: biuro@agifa.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

2. Polityka prywatności aplikacji Agifa

Właścicielem Aplikacji Agifa jest firma Agifa z siedzibą w Tarnowie, ul. Pułaskiego 47.

2.1 Rodzaje zbieranych danych

Aplikacja Agifa gromadzi następujące dane:
a. Adres e-mail: Jest on wymagany podczas rejestracji w aplikacji, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług oraz zapewnić kontakt z Tobą w razie potrzeby.
b. Imię: Podanie imienia jest opcjonalne, jednak może być wykorzystane w celu bardziej personalizowanego doświadczenia użytkownika w aplikacji, oraz bardziej personalizowanego
kontaktu e-mail.
c. Hasło: Hasło jest niezbędne do zabezpieczenia Twojego konta i zapewnienia, że tylko Ty masz do niego dostęp.

2.2 Cel zbierania danych

Zebrane dane są wykorzystywane w następujących celach:
a. Rejestracja i zarządzanie kontem: Adres e-mail i hasło są wykorzystywane do utworzenia i zabezpieczenia Twojego konta w aplikacji.
b. Komunikacja: Adres e-mail jest używany do kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących Twojego konta, w tym przesyłania powiadomień o ważnych zmianach w aplikacji lub w naszej Polityce Prywatności.
c. Personalizacja doświadczenia użytkownika: Jeśli podasz swoje imię, możemy użyć go w celu dostosowania interfejsu aplikacji do Twoich preferencji.

2.3 Udostępnianie danych osobowych

Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

2.4 Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

2.5 Prawa użytkownika

Masz prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Możesz to zrobić poprzez ustawienia konta w aplikacji.

2.6 Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości w związku z rozwojem aplikacji lub zmianami w przepisach prawa. Aktualne wersje polityki będą opublikowane w aplikacji i będziesz informowany o wszelkich istotnych zmianach.

3. Informacje w formularzach

Aplikacja zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowanych przez Właściciela Aplikacji w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji konta.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, z którymi Właściciel Aplikacji w tym zakresie współpracuje.

4. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
Właściciel Aplikacji może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.